Interior Design best living room best hair style top hair style frisuren seite porno hikaye bodrum escort escort bodrum

Novosti

Javna obrana pisanoga doktorskog rada mr. sc. Arkadiusza Krasickog pred Povjerenstvom

U četvrtak 27. listopada 2016. godine s početkom u 12.15 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se javna obrana pisanoga doktorskog rada mr. sc. Arkadiusza Krasickog. 

20.10.2016 opširnije >

Obavijest o terminu održavanja konzultacijskog razgovora s pristupnicima za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije

Konzultacijski razgovor s pristupnicima za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije održat će se u srijedu 9. studenoga 2016., s početkom 9.00 sati u Dekanatu (soba 101, 1. kat) pred Povjerenstvom za konzultacijske razgovore. Konzultacijsko...
14.10.2016 opširnije >

Natječaj za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije

Sveučilište u Zagrebu KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET raspisuje N A T J E Č A J za upis studenata na Licencijatski (4 semestra) i doktorski (2 semestra) studij teologije u akademskoj godini 2016./2017. iz područja humanistički...
13.10.2016 opširnije >

Javna obrana teme doktorskoga rada lic. theol. Ante Bekavca

U utorak 27. rujna 2016. godine u 12.15 sati lic. theol. Ante Bekavac branit će temu doktorskoga rada "Izvori moralne spoznaje u svjetlu nauka Drugoga vatikanskog koncila" pred Povjerenstvom.

21.09.2016 opširnije >

Obavijest o javnoj obrani pisanog licencijatskoga rada Odilona – Gbènoukpo Singboa, dipl. teol.

U četvrtak, 15. rujna 2016. god. u 12:15 sati u dvorani I. (014) održat će se javna obrana pisanog licencijatskoga rada "Teološko-bioetičko kritičko vrednovanje nano-biotehnike i transhumanizma kao poticaj za oblikovanje jedne sustavne teologije tehnike", Odilona – Gbènoukpo Singboa, dipl. teol., pred Povjerenstvom.

08.09.2016 opširnije >