Interior Design best living room best hair style top hair style frisuren seite porno hikaye bodrum escort escort bodrum

Natječaji za radna mjesta

Natječaj

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 30. rujna 2016. godine Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet raspisuje natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto voditelja Odjela kadrovskih poslova, na određeno vrijeme.
14.10.2016
opširnije >

Natječaj

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća od 30. rujna 2016. godine Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet raspisuje natječaj za reizbor/izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto voditelja knjižnice.
14.10.2016
opširnije >

Natječaj

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 30. rujna 2016. godine Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet raspisuje natječaje za  izbor tri izvršitelja (m/ž) u suradnička zvanja (jedan asistent i dva poslijedoktoranda) i jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (I. izbor).
14.10.2016
opširnije >

Natječaj

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 27. svibnja 2016. godine   Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet raspisuje interni natječaj za izbor pročelnika (šefa) Katedre kanonskoga prava Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1 izvršitelja m/ž).
12.09.2016
opširnije >

Natječaj

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 08. srpnja 2016. godine   SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET   raspisuje         N A T J E Č A J   z a   i z b o r   jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto namještenik – ostala radna mjesta III. vrste, interni naziv: portir na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 2 mjeseca, mjesto rada u Zagrebu.    
31.08.2016
opširnije >

Natječaj

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 8. srpnja 2016. godine KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog izvršitelja (m/ž)  na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i znanstvenog polja teologije na Katedri moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. jednog izvršitelja (m/ž)  na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju redovitog profesora (I. izbor) iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i znanstvenog polja teologije na Katedri religiozne pedagogije i katehetike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
11.08.2016
opširnije >

Natječaj

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 27. svibnja 2016. godine   KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU   r a s p i s u j e   N A T J E Č A J   z a    i z b o r 1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na novo radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju – docent, u umjetničkom području, polje glazbena umjetnost, na Katedri za liturgiku Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.   2. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju teologije, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom na Katedri Svetog pisma Starog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
15.06.2016
opširnije >

Poništenje Natječaja

Sveučilište u Zagrebu – Katolički bogoslovni fakultet, Vlaška 38 p. p. 432, Zagreb, objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA Poništava se natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 73. od 1. srpnja 2015., za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju – docent, u umjetničkom području, polje glazbena umjetnost, na Katedri za liturgiku Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za predmet Dirigiranje na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.                                                                                            
25.05.2016
opširnije >

Natječaj

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 29. travnja 2016. godine KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU r a s p i s u j e N A T J E Č A J z a    i z b o r 1.      jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija na Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 2.      jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija na Katedri religiozne pedagogije i katehetike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.        
18.05.2016
opširnije >

Natječaj

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 18. ožujka 2016. godine   KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU   r a s p i s u j e   N A T J E Č A J   z a    i z b o r   1. dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstvenonastavnom zvanju izvanrednog profesora  iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i znanstvenog polja filozofije na Katedri za filozofiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.   2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofije na Katedri za filozofiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.  
18.04.2016
opširnije >
Arhiva