Interior Design best living room best hair style top hair style frisuren seite porno hikaye bodrum escort escort bodrum

Znanstveno-istraživački
14.11.2012

Znanstveno istraživački instituti

Znanstveno-istraživačka suradnja sa znanstveno-istraživačkim institutima unutar KBF-a

Poslijediplomski studij licencijata i doktorata po svojoj naravi otvoren je prema znanstveno-istraživačkim institutima koji kao ustrojbene jedinice Fakulteta »organiziraju i vode izradu znanstvenih projekata, organiziraju znanstvene i stručne skupove, pripremaju za izdavanje znanstvene i stručne publikacije« (čl. 17 Statuta Fakulteta).
 

INSTITUT ZA CRKVENU POVIJEST 

Adresa: Vlaška 38, 10 001 Zagreb, p.p. 432, tel./fax: (01) 48 14 702
Predstojnik: Prof. dr. sc. Franjo Šanjek, OP Kontakova 1, 10 000 Zagreb, tel: (01) 23 92 576; fax: (01) 23 92 587
Tajnik i blagajnik: Prof. dr. sc. Marijan Biškup, OP Kontakova 1, 10 000 Zagreb, tel: (01) 23 92 585.

Djelatnost: Institut organizira specijalna predavanja II. i III. ciklusa studija iz pomoćnih povijesnih znanosti, starokršćanske arheologije i povijesti sakralne umjetnosti, a u suradnji s izdavačkom kućom Kršćanska sadašnjost iz Zagreba izdaje časopis za crkvenu povijest Croatica christiana periodica.

Časopis: Croatica christiana periodica
Glavni urednik: Prof. dr. sc. Franjo Šanjek, OP
Uredničko vijeće: prof. dr. sc. M. Biškup, M. Brković, Dr. sc. L. Čoralić, Prof. dr. sc. N. Hohnjec, Prof. dr. sc. F. E. Hoško, Prof. dr. sc. J. Kolarić, Prof. dr. sc. S. Slišković, Akademik F. Šanjek, I. Tomljenović
Stručno uredništvo: R. Bogišić, A. Badurina, G. Bedouelle, D. Šokčević, H. Ulrich

 

HRVATSKI MARIOLOŠKI INSTITUT

Adresa: Vlaška 38, 10 001 Zagreb, p.p. 432 tel./fax: (01) 48 14 704
Predstojnik: Prof. dr. sc. Ivan Karlić
Zamjenik predstojnika: Mons. dr. sc. Vlado Košić
Tajnica: Doc. dr. sc. Valerija Kovač
Stručni kolegij: Dr. sc. Ivan Karlić, mons. dr. sc. Vlado Košić, mons. Lovro Cindori, fra Petar Lubina, Tomislav Filić, dr. sc. Nela Gašpar, dr. sc. Katarina Koprek, dr. sc. Ivan Bodrožić, dr. sc. Marija Pehar, dr. sc. Valerija Kovač

Detaljnije informacije o radu Hrvatskoga mariološkog instituta možete vidjeti na mrežnom portalu: http://h-mi.org/.

Svrha Hrvatskoga mariološkog instituta (HMI) je promicati i ostvarivati znanstveno proučavanje kako povijesno-kritičkih tako spekulativno-teoloških problema o presvetoj Bogorodici, Blaženoj Djevici Mariji unutar misterija Krista i Crkve, vodeći pritom posebno računa o prošlosti i sadašnjosti Katoličke crkve i kršćanske vjere u Hrvatskoj. Isto tako mu je svrha promicati autentično štovanje Blažene Djevice Marije, posebno u našim krajevima. Pritom stalno ima pred očima ekumensku dimenziju marijanske teologije, posebno u odnosu prema istočnom pravoslavlju i o sličnoj dimenziji u odnosu prema islamu.

 

BIBLIJSKI INSTITUT

Adresa: Vlaška 38, 10 001 Zagreb, p.p. 432, tel./fax: (01) 48 14 704
Predstojnik: Izv. prof. dr. sc. Božo Lujić, OFM
Tajnik: Izv. prof. dr. sc. Mario Cifrak, OFM
Časopis: Biblija danas
Glavni urednik: Izv. prof. dr. sc. Mario Cifrak, OFM


Djelatnost: Biblijski institut se brine o prevođenju Biblije i sekundarne literature (secun darum literatum) s područja biblijske znanosti i biblijske tradicije u Hrvata.

 

INSTITUT ZA EKUMENSKU TEOLOGIJU I DIJALOG »JURAJ KRIŽANIĆ«

 

Adresa: Vlaška 38, 10 000 Zagreb, p.p. 432, tel./fax: (01) 48 14 704; (01) 45 00 525
Predstojnik: Izv. prof. dr. sc. Juro Zečević Božić, OCD
Djelatnost: Osnovan je 1986. godine. Institut za ekumensku teologiju i dijalog jest znanstveno-istraživačka i nastavna ustanova Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, čija je glavna svrha poticanje, organiziranje i provođenje znanstvenoga istraživanja s područja ekumenske teologije te s područja dijaloga sa suvremenim svijetom. Djelatnost Instituta provodi se u sedam odjela.


Odjel za ekumensku teologiju
Pročelnik: Izv. prof. dr. sc. Juro Zečević Božić, OCD
Odjel je znanstveno-istraživačka, informativna i nastavna ustanova u okviru Instituta, čija je glavna svrha istraživanje, izrađivanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih ekumenskih sadržaja na hrvatskom jeziku i na stranim jezicima a posebna se pažnja posvećuje domaćim ekumenskim sadržajima.


Odjel za kršćanski Istok
Pročelnik: Dr. sc. Zvonimir Kurečić
Odjelu je glavna svrha poticanje, organiziranje i provođenje znanstvenoga istraživanja i nastave s područja kršćanskog Istoka s posebnim obzirom na naše krajeve.
 

Odjel za kršćanski Zapad
Pročelnik: 
Odjelu je glavna svrha poticanje, organiziranje i provođenje znanstvenoga istraživanja i nastave s područja kršćanskog Zapada s posebnim obzirom na naše krajeve. Sjedište Odjela je u prostorijama Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

Odjel za dijalog s nekršćanima
Pročelnik: Prof. dr. sc. Hrvoje Lasić, OP
Odjelu je glavna svrha poticanje, organiziranje i provođenje znanstvenoga istraživanja i nastave s područja dijaloga s nekršćanima s posebnim obzirom na naše krajeve. Sjedište Odjela je u prostorijama Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove.


Odjel za dijalog sa suvremenim svijetom
Pročelnik: Prof. dr. sc. Anto Mišić, DI
Odjelu je glavna svrha poticati, organizirati i provoditi znanstveno istraživanje i nastavu na području dijaloga sa suvremenim svijetom. Sjedište Odjela je u prostorijama Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove.


Odjel za hrvatski glagolizam
Pročelnik: Prof. dr. sc. Petar Bašić, TOR
Odjelu je glavna svrha poticanje, organiziranje i provođenje znanstvenoga istraživanja i nastave na području staroslavenske i starohrvatske biblijsko-liturgijske baštine s posebnim obzirom na međukulturne i međukonfesionalne odnose u našim krajevima.


Odjel za hrvatsku sakralnu bibliografiju
Pročelnik: Prof. dr. sc. Petar Bašić, TOR
Odjelu je glavna svrha istraživanje, izrađivanje i objavljivanje znanstvene i stručne hrvatske sakralne bibliografije knjiga, brošura, muzikalija, rasprava, izvora, članaka, vijesti, razgovora pisanih na hrvatskom jeziku i na stranim jezicima. Posebna pažnja posvećuje se temama ekumenizma i dijaloga.